Công trình showroom điện thoại Viettel – Số 297 Lý Bôn – TP. Thái Bình

    Công trình: Thiết kế và thi công showroom điện thoại Viettel – Số 297 Lý Bôn – TP. Thái Bình
    Hạng mục: Xây lắp + Nội thất + Biển hiệu        Diện tích: 185m2       Thời gian thi công: 22 ngày
    Hình ảnh thiết kế và hình ảnh thi công thực tế của công trình:

    Công trình liên quan