Công trình showroom điện thoại Viettel – 116 Minh Khai – TP. Vinh

    Công trình: Thiết kế và thi công showroom điện thoại Viettel – 116 Minh Khai – TP. Vinh
    Hạng mục: Xây lắp + Nội thất + Biển hiệu        Diện tích: 145m2       Thời gian thi công: 22 ngày
    Hình ảnh thiết kế và hình ảnh thi công thực tế của công trình:

    Công trình liên quan