SHOWROOM CANIFA NGUYỄN VĂN CỪ

Công trình nằm tại 554 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên Hà Nội. Hoàn thành vào tháng 5 năm 2022

090.498.0558