Viettel – Số 73 Nguyễn Huệ – Bỉm Sơn Thanh Hóa

090.498.0558