Showroom điện thoại Viettel – Số 34 Trần phú – Hà Tĩnh

Công trình: Thiết kế và thi công showroom điện thoại Viettel – Số 34 Trần phú – Hà Tĩnh
Hạng mục: Xây lắp + Nội thất + Biển hiệu        Diện tích: 105m2       Thời gian thi công: 18 ngày
Hình ảnh thiết kế và hình ảnh thi công thực tế của công trình:

[smartslider3 slider=40]

 

090.498.0558