Showroom điện thoại Viettel – Số 297 Lý Bôn – TP. Thái Bình

Công trình: Thiết kế và thi công showroom điện thoại Viettel – Số 297 Lý Bôn – TP. Thái Bình
Hạng mục: Xây lắp + Nội thất + Biển hiệu        Diện tích: 185m2       Thời gian thi công: 22 ngày
Hình ảnh thiết kế và hình ảnh thi công thực tế của công trình:

[smartslider3 slider=36]
090.498.0558