Showroom điện thoại Viettel Móng Cái – Quảng Ninh

Công trình: Thiết kế và thi công showroom điện thoại Viettel Móng Cái – Quảng Ninh
Hạng mục: Xây lắp + Nội thất + Biển hiệu        Diện tích: 150m2       Thời gian thi công: 25 ngày
Hình ảnh thiết kế và hình ảnh thi công thực tế của công trình:

[smartslider3 slider=33]
090.498.0558