Showroom điện thoại Viettel – Đồng Hới Quảng Bình

Công trình: Thiết kế và thi công showroom điện thoại Viettel – Đồng Hới Quảng Bình
Hạng mục: Nội thất + Biển hiệu        Diện tích: 150m2       Thời gian thi công: 25 ngày
Hình ảnh thiết kế và hình ảnh thi công thực tế của công trình:

[smartslider3 slider=49]
090.498.0558