Showroom điện thoại Viettel – 16 Minh Khai – TP. Vinh

Công trình: Thiết kế và thi công showroom điện thoại Viettel – 16 Minh Khai – TP. Vinh
Hạng mục: Xây lắp + Nội thất + Biển hiệu        Diện tích: 90m2       Thời gian thi công: 18 ngày
Hình ảnh thiết kế và hình ảnh thi công thực tế của công trình:

[smartslider3 slider=42]

 

090.498.0558