Công trình showroom điện thoại Viettel Thanh Hóa

    Công trình: Thiết kế và thi công showroom điện thoại Viettel Thanh Hóa
    Hạng mục: Xây lắp + Nội thất + Biển hiệu        Diện tích: 80m2       Thời gian thi công: 20 ngày
    Hình ảnh thiết kế và hình ảnh thi công thực tế của công trình:

    Công trình liên quan