Công trình showroom điện thoại Viettel – Số 34 Trần phú – Hà Tĩnh

    Công trình: Thiết kế và thi công showroom điện thoại Viettel – Số 34 Trần phú – Hà Tĩnh
    Hạng mục: Xây lắp + Nội thất + Biển hiệu        Diện tích: 105m2       Thời gian thi công: 18 ngày
    Hình ảnh thiết kế và hình ảnh thi công thực tế của công trình:

     

    Công trình liên quan