Công trình showroom điện thoại Viettel – Số 145 Trần Phú – Thường Tín

    Công trình: Thiết kế và thi công showroom điện thoại Viettel – Số 145 Trần Phú – Thường Tín
    Hạng mục: Xây lắp + Nội thất + Biển hiệu        Diện tích: 85m2       Thời gian thi công: 17 ngày
    Hình ảnh thiết kế và hình ảnh thi công thực tế của công trình:

    Công trình liên quan