Công trình showroom điện thoại Viettel Móng Cái – Quảng Ninh

    Công trình: Thiết kế và thi công showroom điện thoại Viettel Móng Cái – Quảng Ninh
    Hạng mục: Xây lắp + Nội thất + Biển hiệu        Diện tích: 150m2       Thời gian thi công: 25 ngày
    Hình ảnh thiết kế và hình ảnh thi công thực tế của công trình:

    Công trình liên quan