Công trình showroom điện thoại Viettel – Kỳ Liên – Hà Tĩnh

    Công trình: Thiết kế và thi công showroom điện thoại Viettel – Kỳ Liên – Hà Tĩnh
    Hạng mục: Nội thất + Biển hiệu        Diện tích: 80m2       Thời gian thi công: 18 ngày
    Hình ảnh thiết kế và hình ảnh thi công thực tế của công trình:

    Công trình liên quan