Công trình showroom điện thoại Viettel – Đồng Hới Quảng Bình

    Công trình: Thiết kế và thi công showroom điện thoại Viettel – Đồng Hới Quảng Bình
    Hạng mục: Nội thất + Biển hiệu        Diện tích: 150m2       Thời gian thi công: 25 ngày
    Hình ảnh thiết kế và hình ảnh thi công thực tế của công trình:

    Công trình liên quan