Công trình showroom điện thoại Viettel – Bỉm Sơn – Thanh Hóa

    Công trình: Thiết kế và thi công showroom điện thoại Viettel – Bỉm Sơn – Thanh Hóa
    Hạng mục: Nội thất + Biển hiệu        Diện tích: 78m2       Thời gian thi công: 18 ngày
    Hình ảnh thiết kế và hình ảnh thi công thực tế của công trình:

    Công trình liên quan