Công trình showroom điện thoại Viettel – 16 Minh Khai – TP. Vinh

    Công trình: Thiết kế và thi công showroom điện thoại Viettel – 16 Minh Khai – TP. Vinh
    Hạng mục: Xây lắp + Nội thất + Biển hiệu        Diện tích: 90m2       Thời gian thi công: 18 ngày
    Hình ảnh thiết kế và hình ảnh thi công thực tế của công trình:

     

    Công trình liên quan